Per 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Wij gaan zeer zorgvuldig en vertrouwelijk om met persoonsgegevens. Wij zullen jouw gegevens niet ter beschikking stellen aan derden. Wij respecteren de vertrouwelijkheid van je gegevens.
Tijdens de verschillende activiteiten in juni worden foto’s en video’s gemaakt. Heb je er bezwaar tegen om in beeld te komen? Stuur dan een mail naar w.beijer50@gmail.com