Meer bekendheid geven aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelen, ofwel de Sustainable Development Goals (SDG’s), is een van de doelen van Afrikaweek Oude IJsselstreek. Zo laten NGO’s uit de Gemeente Oude IJsselstreek tijdens het Afrikafestival zien hoe zij bijdragen aan de SDG’s. Ook zijn er tijdens de Afrikaweek thema-avonden over klimaatverandering en landbouw (o.a. SDG’s 2 en 13) en over gendergelijkheid (SDG 5) in Benin en Nederland. Op deze webpagina vind je achtergrondinformatie en filmpjes over de SDG’s.

Wat zijn de SDG’s? Waarom zijn ze bedacht? En door wie? Hebben de doelen iets met jou te maken? En zijn ze haalbaar? Klik op de links hieronder en kom meer aan de weet!

Wat zijn de SDG’s?

SDG’s; ook voor Nederland?

Gaan we de doelen halen?

Wat kan je zelf doen?

Meer over de SDG’s

Wat zijn de SDG’s?

De SDG’s zijn opgesteld door de Verenigde Naties (VN) en in 2015 door alle VN-lidstaten ondertekend. In 2030 moeten deze doelen van de wereld een betere plek hebben gemaakt. Er zijn 17 hoofddoelen en 169 subdoelen. Alle VN-lidstaten moeten de doelen vertalen in nationaal beleid.

De SDG’s zijn de opvolgers van de 8 VN-Millenniumdoelen uit 2000. Dat was de eerste keer dat er wereldwijd afspraken werden gemaakt over ontwikkelingsdoelen, zoals het halveren van extreme armoede, basisonderwijs voor alle kinderen en het bestrijden van ziektes als malaria en AIDS. Een belangrijk verschil met de SDG’s is dat de Millenniumdoelen vooral over ontwikkelingslanden gingen. De SDG’s gelden voor alle landen. 

VN-jongerenvertegenwoordigers leggen uit wat de SDG’s inhouden:Een VN-video over de vier dimensies van duurzame ontwikkeling:
Nieuwsuur over de Millenniumdoelen: De werelddoelen voor scholieren. Klik op het artikel om het te lezen:
klik op de afbeelding voor uitleg over alle 17 doelen

Ontwikkelingsdoelen; ook voor Nederland?

De SDG’s zijn werelddoelen en gelden voor alle landen. Ook voor Nederland.

Vanaf eind 2016 wordt jaarlijks onderzocht hoe Nederland ervoor staat op de 17 doelen. De uitkomsten van het onderzoek kan je bekijken op de website van het CBS. De eerste twee metingen maken duidelijk dat Nederland onder andere achterblijft op klimaat- en energiedoelen en op inkomensgelijkheid tussen mannen en vrouwen.

Een CBS-video over het onderzoek naar de SDG’s uit 2017:

Gaan we de doelen halen?

Om tegen 2030 de 17 doelen te halen, moet er veel gebeuren. En er is veel geld nodig: de VN noemen een bedrag van 5 tot 7 biljoen dollar. Ook zijn de SDG’s geen bindende afspraken: landen zijn niet verplicht te rapporteren en er zijn geen sancties als landen de doelen niet halen. Uit de SDG’s spreekt veel ambitie, maar gaat het werken?

Er zijn critici die stellen dat de SDG’s een vertekend beeld geven van wat er nodig is om de doelen te bereiken (bekijk bijvoorbeeld de lezing van Barbara Hogenboom). Zo zijn de eerste vier SDG’s: geen armoede, geen honger, goede gezondheid en welzijn en kwaliteitsonderwijs. Uiteraard vinden ook de critici dat deze doelen moeten worden nagestreefd. Maar dat lukt alleen als de wereld rechtvaardiger wordt, als sociale en economische ongelijkheid worden aanpakt, de rechten van mensen gerespecteerd. De SDG’s die daarover gaan, zoals het verminderen van ongelijkheid (SDG 10) en het bevorderen van vrede, justitie en sterke publieke diensten (SDG 16), zouden daarom veel meer centraal moeten staan. En dat is ingewikkeld, door de gevestigde belangen van machtige partijen, zoals (autoritaire) overheden, warlords, multinationals, etc.. Deze video’s gaan hierover:

Hoogleraar Barbara Hogenboom neemt de SDG’s onder de loep in de lezing Duurzame doelen: te mooi om waar te zijn?  Hoe realistisch zijn de doelen, vraagt zij zich af. Om ze te bereiken zijn radicale keuzes nodig die ingaan tegen de belangen van machtige partijen. Deze lezing is de eerste in een lezingenreeks over de SDG’s van Studium Generale van de Universiteit van Utrecht. In de TED-lezing The global goals we’ve made progress on — and the ones we haven’t vertelt econoom Michael Green over de stappen die landen hebben gemaakt – of niet – in de richting van SDG-einddoelen. Ook oppert hij wat er anders kan om de einddoelen te bereiken. Liever ondertiteld kijken?

Veel grondstoffen worden in het Zuiden gewonnen door bedrijven uit het Noorden. En vaak leveren de winsten die worden gemaakt geen bijdrage aan de sociaaleconomische ontwikkeling van de herkomstgebieden van de grondstoffen. De Vloek van de Grondstoffen laat zien hoe het winnen van grondstoffen vaak neerkomt op regelrechte plundering. Koen de Regt, Afrikajournalist voor RTL 4, bespreekt een onderzoeksrapport dat laat zien hoe de elite van Zuid-Soedan zich rijk graait. En hoe bedrijven en banken uit het buitenland hen daarbij helpen…

In Stealing Africa (in het Engels, 60 min.) laat filmmaker Christoffer Guldbrandsen zien hoe multinationals vermijden om belastingen te betalen in ontwikkelingslanden. Het is een van de documentaires over het thema armoede en ongelijkheid die je kan bekijken op WHY poverty? Dit is de trailer: Op jacht naar Afrikaanse grond volgt een Amerikaanse investeerder die in Zuid-Soedan grote oppervlaktes land probeert/weet te bemachtigen. Daarvoor schroomt hij niet om deals te sluiten met warlords. Door het grootschalig opkopen van land raken boeren in delen van Afrika hun grond kwijt.

Wat kan je zelf doen?

Alle inspanningen maken verschil. Je kan de straat opgaan voor het klimaat, meedoen aan de acties van Amnesty International, tekenen voor een eerlijk belastingsysteem, kiezen voor duurzaam geproduceerde kleding en andere spullen, je CO2-uitstoot beperken… Noem maar op. En zo, met al onze acties bij elkaar, valt er best wat te bereiken! Ter inspiratie een aantal video’s:

De werelddoelen, wat kan jij doen?
Scholieren laten hun stem horen over het klimaat:Wat als multinationals géén belasting zouden ontwijken? Deze video van Oxfam Novib gaat over de gevolgen van belastingontwijking in Zambia. Je handtekening zetten voor een eerlijker belastingsysteem kan op hun website.
Amnesty International voert wereldwijd actie voor vrijheid, gelijkheid en rechtvaardigheid. Hoe meer mensen meedoen aan de acties, hoe groter de kans op succes. Meedoen met Amnesty’s acties kan heel eenvoudig via de website.
99% van de kleding die we kopen is niet schoon, blijkt uit onderzoek van Schone kleren campagne. Op hun website kan je lezen wat jij kan doen.


RTL Z rekent uit wat het scheelt in CO2-uitstoot als je per week twee dagen minder vlees eet.

Meer over de SDG’s

SDG Nederland faciliteert een beweging van ruim 800 partijen die allemaal bijdragen aan het behalen van de SDG’s. SDG Nederland begon als initiatief van en voor bedrijven en maatschappelijk middenveld. Nu richt de stichting zich ook op het brede publiek. Met een wegwijzer voor individuen en organisaties die ook mee willen doen!

OneWorld maakt journalistiek vóór gelijkheid en tegen onrecht. In OneWorld vind je veel informatie over de SDG’s. In de rubriek Goal Getters lees je verhalen van mensen die zich inzetten voor de SDG’s.

World in Progress (voormalig World’s Best News) wil mensen inspireren om zich in te zetten voor een rechtvaardige wereld.

Op de website van de Vereniging van Nederlandse Universiteiten kan je zien hoe de Nederlandse Universiteiten bijdragen aan de SDG’s. In een dashboard maken de universiteiten hun wetenschappelijke publicaties over de SDG’s inzichtelijk. En in E-zines presenteren universiteiten hun bijdragen aan de SDG’s. Er zijn onder meer E-zines over de doelen Geen Honger (SDG 2), Verantwoorde Productie en Consumptie (SDG 12) en Vrede, Justitie en Sterke Publieke Diensten (SDG 16).

Afrikaweek Oude IJsselstreek is één van de SDG-projecten die georganiseerd zijn met een bijdrage van Frame, Voice, Report! (FVR!), een Europees programma voor maatschappelijke organisaties om de zichtbaarheid van kleinschalige ontwikkelingsinitiatieven en de SDG’s te vergroten. ToerMee, Don’t Waste My World!, Sterke Verhalen van Sterke Vrouwen en Deventer4GlobalGoals zijn voorbeelden van andere communicatieprojecten over de SDG’s die met de FVR!-subsidie werden gerealiseerd. Misschien leuk om eens op deze websites kijken!

Werk jij aan de Worldschoolopdracht AN ACTIVE ROLE OF YOUR OWN MUNICIPALITY IN GLOBAL GOALS DEVELOPMENT? Misschien kan je deze informatie dan goed gebruiken.
De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft een campagne Gemeenten4GlobalGoals om gemeenten te stimuleren en te ondersteunen in het werken met de SDG’s. Op de website van VNG kan je veel informatie vinden over de campagne en de duurzame doelen en gemeentelijk beleid. Zo vind je er een raadgever die kansen en mogelijkheden voor gemeenten op een rijtje zet om aan de slag te gaan met de SDG’s, de handreiking De Global Goals in het gemeentelijk beleid en praktijkvoorbeelden van gemeenten die al met de doelen aan de slag zijn.